fbpx

SVETOVANJA ZA PODJETJA

MOŽNOSTI SODELOVANJA:

  1. Organizacija predavanj o odnosih vašim zaposljenim.
  2. Pomagam vam pri postavitvi reda odnosov v vašem timu.
  3. Lahko se naročite na dušno aktivacijo, da si obnovite energijski nivo, ki ga potrebujete za delovanje.
  4. Individualno svetovanje.

Vsa podjetja se vsakodnevno soočajo z najrazličnejšimi izzivi. V osnovi gre za kroženje treh pojmov. To so ideja, načrtovanje in izvedba. Z idejo se ukvarjajo vizionarji. So vrh in začetek nečesa kar je osnova za umestitev delovanja v neko sredino in okolje. Ideja mora biti smiselna za čas in prostor, dobro dodelana in pravilno predstavljena, da jo družba sprejme. Z njo se morajo poistovetiti snovalci, zaposleni oz. izvajalci kot tudi okolje, da jo podpre. Samo tako lahko energija v celoti steče in je zadeva uspešna.

Drugi pojem je dobro načrtovanje. Da lahko neka ideja o kakršnemkoli delovnem procesu v praksi zaživi, so potrebni dobri načrti. Snovalci morajo dobro preučti optimalne možnosti, omejitve, prednosti in slabosti, da se odločijo za najustreznejši način organiziranja procesa oživitve ideje v praksi.

Tretji pojem je izvedba. Izvajalci morajo biti v prvi vrsti predani viziji. Zavedati se morajo, da so del nečesa večjega in slediti načrtu. Izvajalci morajo dobro poznati zaupano delo, cilj, meje, možnosti, dolžnosti ter koristi… Zagotovljena jim morajo biti sredstva za dosego zastavljenih ciljev.

Ti trije vidiki imajo še ogromno ostalih pomembnih spremljevalnih faktorjev, ki pa so bolj ali manj sekundarne narave in so podrejeni tem trem primarnim. Celoten proces mora imeti dobro motivacijo in zaupanje vseh vpletenih. Slednje je potrebno ves čas negovati in obnavljati. Vsi ljudje gremo po naravni poti vsak skozi svoje procese, nihanja v razpoloženju in izzive, ki nam jih življenje nastavlja na pot. Za uspešno delovanje moramo razumeti sebe, dogajanje v ljudeh in ves čas skrbeti za čustveno ravnovesje ter po svojih močeh skrbeti za osebnostno in duhovno rast. Tako se izognemo delanju napak zaradi katerih se razpadajo vrhunsko vsklajeni timi. Brez izvedbe nobena ideja ne vzdrži v praksi.

Imam izkušnje pri oblikovanju in oživitvi vseh treh osnovnih pojmov, ki so pomembni za delovanje v družbi. Kot direktor svojega podjetja sem bil in sem še prisoten v oblikovanju ideje v vizijo, načrtovanju, iskanju sodelavcev in izvedbi umestitve procesa v okolje. Imam večletne izkušnje z vodenjem različnih timov znotraj velikih sistemov. Sem vizionar snovalec, izvajalec, delodajalec… Najbolj sem ponosen na delovanje in sodelovanje na področju duhovne in osebnostne rasti. Kot izvajalec energijskih terapij in igralec vlog na delavnicah in svetovanjih “Pot srca”, Milena Matko s.p., sem dobil vpogled v resnico o tem, kaj vse se nam ljudem znotraj nas dogaja. Spremembe so naša stalnica in znotraj njih vsak posameznik išče svojo pot.

Z veseljem podelim v Vami ali Vašimi timi spoznanja in razumevanje teh procesov in na tak način pripomorem k stabilizaciji odnosov in zmanjšanju stresa v vašem podjetju.

Brez zadržkov me pokličite na gsm 051 311 309 ali mi pošljite e-pošto na naslov: jernej.zorec@siol.net. Včasih se zaradi narave dela ne odzovem takoj. V vsakem primeru vas pokličem nazaj ali odgovorim na e-pošto.