fbpx

SVETOVANJA ZA PODJETJA / (ENG) CONSULTATIONS FOR COMPANIES

SLO

NUDIM NASLEDNJE MOŽNOSTI:

-Organizacija predavanj o odnosih do zaposlenih in med zaposlenimi.

-Pomagam vam vzpostaviti red odnosov v vaši ekipi.

-Rezervirate lahko aktivacijo duše, da obnovite raven energije, ki jo potrebujete za delovanje.

-Individualno svetovanje.

 

Imam izkušnje z ustvarjanjem in revitalizacijo vseh osnovnih konceptov, ki so pomembni za delovanje v družbi. Kot direktor svojega podjetja sem bil in sem še vedno prisotna pri oblikovanju ideje v vizijo, načrtovanju, iskanju sodelavcev in izvedbi umestitve procesa v okolje. Imam večletne izkušnje z vodenjem različnih timov znotraj velikih sistemov. Sem vizionarski projektant, izvajalec, delodajalec … Najbolj sem ponosen na svoje delo in sodelovanje na področju duhovne in osebne rasti. Kot izvajalec energijskih terapij in igralec vlog na delavnicah in svetovanjih »Pot srca«, Milena Matko s.p., sem dobil vpogled v resnico o tem, kaj se dogaja z nami ljudmi v nas. Spremembe so naša stalnica in v njih vsak posameznik išče svojo pot.

 

Z veseljem delim znanje in razumevanje teh procesov z vami ali vašo ekipo in na ta način pomagam stabilizirati odnose in zmanjšati stres v vašem podjetju.

Brez zadržkov me pokličite na gsm 051 311 309 ali mi pošljite e-pošto na naslov: jernej.zorec@siol.net.

 

ENG

I OFFER THE FOLLOWING OPTIONS:

-Organization of lectures on relations to your employees.

-I help you establish the order of relationships in your team.

-You can book a soul activation to restore the energy level you need to function.

-Individual counseling.

 

I have experience in creating and revitalizing all three basic concepts that are important for functioning in society. As the director of my company, I was and still am present in shaping the idea into a vision, planning, finding collaborators and implementing the placement of the process in the environment. I have several years of experience leading various teams within large systems. I am a visionary designer, contractor, employer… I am most proud of my work and cooperation in the field of spiritual and personal growth. As a performer of energy therapies and a role player at workshops and consultations “Path of the Heart”, Milena Matko s.p., I got an insight into the truth about what is happening to us humans inside us. Changes are our constant, and within them each individual is looking for his own way. I am happy to share knowledge and understanding of these processes with you or your team and in this way help to stabilize relationships and reduce stress in your company.

You can call me on mobile number 00386 51 311 309 or send me an e-mail to the address: jernej.zorec@siol.net.